Innovation Management voor KIVI

De situatie
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Alle ingenieursdisciplines zijn vertegenwoordigd binnen KIVI. KIVI biedt haar leden: communities voor vakspecifieke kennis, een platform voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen en de mogelijkheid voor het profileren van jezelf en het geven van richting aan je loopbaan. Ingenieurs zetten zich maximaal in om de kwaliteit van leven in onze samenleving te verbeteren met hun onmisbare kennis en technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen, KIVI helpt hen daarbij.
De oplossing
De wereld om ons heen vraagt steeds meer tijd van ons. Het aansluiten bij een vereniging is niet het eerste waar jonge ingenieurs aan denken. Deze uitdaging zorgt ervoor dat de toegevoegde waarde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs niet direct herkend wordt. Optitech heeft in de persoon van Martijn Min sinds 2019 een rol in het bestuur van de Commercieel Ingenieurs. Vanuit deze rol wordt de rol van het KIVI extra kracht bijgezet.
Het resultaat
Het KIVI kent een groeiend ledenaantal en prominente aanwezigheid bij benoemingswaardige evenementen of huldigingen. Deze positieve kenmerken zijn de basis voor de toekomst, waar Optitech een onderdeel van zal uitmaken.

Ook een optimale projectorganisatie?