Business Development voor Horizon

De situatie
Het Horizon College in Heerhugowaard biedt de mbo-opleiding Vakman Ondernemer inmiddels vier schooljaren aan. Tijdens de studie gaat het college met de studenten aan de slag met een ondernemingsplan en kijken ze samen met de student naar business idee. De student doet marktonderzoek en hij/zij leert een marketingplan schrijven. En natuurlijk komen begrotingen, verzekeringen en belastingen aan de orde. Hij/zij leert onderzoeken wat de sterke en zwakke kanten zijn en leert om kansen en bedreigingen voor het bedrijf te zien. De begeleiding vindt plaats door docenten en ondernemers. Als ondernemer heb je namelijk specifieke vaardigheden en ondernemend gedrag nodig. De student heeft er alles voor over om de (toekomstige) onderneming tot een succes te maken. Deze kopopleiding (1 jaar) is geheel gericht op zelfstandig ondernemerschap. We vragen dus veel van de student als het gaat om jouw ondernemerskwaliteiten, reflectie en de juiste instelling om in 1 jaar deze opleiding te kunnen afronden.
De oplossing
Het college biedt bij deze opleiding zoals hierboven aangegeven gerenommeerde bedrijven die als erkend leerbedrijf de studenten kunnen begeleiden in dit leertraject. Optitech is SBB erkend leerbedrijf en biedt naast het begeleiden van meerdere studenten per jaar ook de Masterclass Business Development aan. Op deze manier verenigd een opleider zich met het bedrijfsleven, ter versterking van het leeraanbod voor de student.
Het resultaat
Inmiddels is Optitech vanaf het eerste studiejaar en nog steeds coach voor deze opleiding. Ook worden de jaarlijkse Masterclasses aangeboden en met veel enthousiasme gevolgd.

Ook een optimale projectorganisatie?